Geoengineering เป็นทางเลือกสุดท้ายในการหยุดภาวะโลกร้อน และกำลังได้รับการทดสอบครั้งแรก

นักวิจัยของฮาร์วาร์ดต้องการทราบว่าการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถทำอะไรกับชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ได้บ้าง Dylan Matthews เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสและหัวหน้านักเขียนของแผนก Future Perfect ของ Vox และทำงานที่ Vox ตั้งแต่ปี 2014 เขาสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดทั่วโลก ความพยายามในการต่อต้านความยากจน นโยบายและทฤษฎีทางเศรษฐกิจ และข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการ ทำบุญ เมื่อ โลกกำลังจะ เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นภายในสิ้นศตวรรษนี้...